Zengő Erdő Óvoda ~ Baktalórántháza

Zengő Erdő Óvoda ~ Baktalórántháza

IPR beszámoló a baktalórántházi Zengő Erdő Óvodában

E-mail Nyomtatás PDF
Zengő Erdő Óvoda 
4561. Baktalórántháza Zrínyi u.3/b
Szakmai beszámoló az IPR-13-C- 0284  pályázati azonosító számú szerződéshez
A program támogatója: Emberi Erőforrás Minisztériuma
1054. Budapest, Akadémia u. 3.
Lebonyolítója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Elnyert támogatás: 141főre 20.000x141: 2.820..000 ft.
A megvalósítás időszaka: 2013. január 01- 2013. december 31.
 
60% 1.692.00 .Ft Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
IPR- menedzsment működött, akik tevékenységüket az IPR munkaterv szerint végezték tevékenységüket. A programban résztvevő gyermekek egyéni fejlesztését és annak dokumentálását megvalósították, szükség szerint felvették a kapcsolatot a pedagógusok a szakemberekkel. Ebből a forrásból nem használtunk fel pénzösszeget a tevékenységhez. Két munkacsoport működött: IPR menedzsment, óvoda-iskola átmenetet segítő csoport.
A2. IPR szakmai szolgáltatás igénybevétele:
- Komplex intézményi fejlesztési szolgáltatás valósult meg. Háttéranyagok, alapdokumentumok tanulmányozása óvoda-iskola dokumentum elemzése, Difer mérő eszközök alkalmazási dokumentumainak megismerése, konzultáció, javaslattétel formájában. A szolgáltatás 30 óra időkeretben 300.000.ft. összegben valósult meg.
- A fent megjelölt időszakban óvoda-iskola átmenet mentorálás valósult meg a nevelőtestület részére 10 alkalommal, melynek célja a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése. Témái a kompetenciák fejlesztési lehetőségeit tartalmazták, az óvodapedagógusok ismereteit bővítették csoportmunka, tréneri előadás munkaformáiban. A szolgáltatás költsége:442.000.ft.
- Nevelőtestületi 30 órás akkreditált továbbképzésen vettünk részt 16 fővel 324.000 Ft összegben  Clarita Magistra Kft. szervezésében.
 
A3. Szociális hátrányok enyhítésére fordított összeg:985.025 Ft.
- Tornafelszerelés (póló, tornacipő) biztosítása a programban résztvevő 141 gyermek részére a családok szociális helyzetének enyhítése céljából 346.155. Ft összegben.
- Tisztasági felszerelést, törölközőt vásároltunk a programban résztvevő 141 gyermek részére óvodai használatra 201.800 Ft összegben.
- Rajzeszközök vásárlása történt a megfelelő eszközellátottság és fejlesztés érdekében 115.470 Ft értékben.
- Panda Peti fejlesztő füzetet biztosítottunk a programban részvevő gyermekek számára 321.600 Ft értékben a gyermekek egyéni fejlesztése céljából.
A4. Együttműködések, partneri kapcsolatok ápolására összesen75.200 Ft-ot fordítottunk:
- Szülőkkel való partneri kapcsolat erősítése céljából szülői fórumot szerveztünk 3 alkalommal pszichológus előadásában: érzelmi nevelés,- fejlesztés a családban,- nevelési problémák témakörében, melyen a szülők aktíva részt vettek. Lehetőség nyílt egyéni problémák megbeszélésére, tanácsadás igénybevételére. Az előadások díja 60.000 Ft.
- Partneri kapcsolatok erősítése érdekében a Bóbita Gyermekházzal és az iskola első osztályosaival közös adventi barkácsolást szerveztünk. A meghívott gyermekek és szüleik megvendégelésére gyümölcsöt vásároltunk 15.200 Ft értékben.
 
40%:  1.128.000      Ft: Nem kötelező tevékenységek:
B1. IPR program keretében megvalósuló folyamat tanácsadást vettünk igénybe 2 alkalommal 50.000 Ft összegben, a szolgáltatást Horváthné Orosz Anikó nyújtotta.
B 2. IPR szolgáltatást ebből a forrásból nem fizettünk, mivel a pedagógiai szakszolgálat baktalórántházai tagintézményének szakembere ellátta a gyermekek fejlesztését.
B3. IPR tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzésére: 408.520 Ft-ot költöttünk:
A gyermekek által közvetlenül használt fejlesztőeszközöket vásároltunk mozgáskoordináció, nagymozgás, és finommotorika fejlesztése céljából udvari játékeszközöket, ügyességi,- és kirakó játékokat biztosítottunk a gyermekek számára. Kognitív készségfejlesztő játékok vásárlása történt egyéni és társas játék lehetőségeinek kihasználása céljából, melyek a játékidő tartalmasabbá tételét jól szolgálják.
 Pedagógusok tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges irodaszereket, dekorációs eszközöket vásároltunk 98.800. Ft összegben. Az adminisztrációt, egyéni fejlesztést, képességfejlesztő feladatlapok sokszorosítását segítette a tintapatronok beszerzése.
 Pályázat  terhére  elszámolt összeg: 507.320 Ft.
B4. Gyermekbarát csoportszoba kialakítására 76.800 Ft fordítottunk 
- A tanulási tevékenység szervezéséhez, munkára való neveléshez viaszosvászon és szövetanyagot vásároltunk, melyet terítőként használunk fel.
B5 Nevelőtestület számára szakmai fórumot szerveztünk pszichológus előadásával” A pedagógusok mentálhigiénéje” témában. Előzetes felmérést végzett a szakember a nevelőtestületen belül kérdőív formájában, ennek alapján dolgoztuk fel a témát. A szakmai fórum díja 20.00.Ft összegben került elszámolásra.
 
B6. Projektnapot rendeztünk, a szülőkkel közösen, melynek költsége:39.655 Ft.
 A projektnap témája: Adventi előkészületek
A nagyszülők, szülők adventi munka délelőttökön vettek részt barkácsolás ,mézes kalács készítésében együtt tevékenykedtek a gyerekekkel.,sütéshez felhasznált alapanyagokat és szaloncukrot vásároltunk.
 
A beszámolót készítette: Miklós László Andrásné-óvodavezető, a pályázat képviselője.

A nyírjákói tagintézmény IPR beszámolója

E-mail Nyomtatás PDF

Az IPR beszámoló megtekintéséhezt kattintson IDE!

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014. június 27. péntek, 11:36

Nyári zárvatartás

E-mail Nyomtatás PDF

Tájékoztatjuk a Szülőket a nyári zárás időpontjáról
 
Az óvoda éves munkaterve szerint a tervezett nyári zárás időpontja:
  • A Zrínyi úti óvodában:  2014. augusztus 04 -15-ig.
  • A Nyírjákói tagóvodában: 2014. június 30. - augusztus 01-ig.
Az óvodák folyamatos nyitva tartása biztosított , a gyermekek óvodai elhelyezését a nyitva tartó óvodák vállalják.
     
Óvodavezetés
Módosítás dátuma: 2014. április 03. csütörtök, 08:33

Óvodai beiratás

E-mail Nyomtatás PDF
ÓVODAI BEÍRATÁS
 
TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY GYERMEKÜKET
 – A 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE – 
2014. ÁPRILIS 22-TőL-MÁJUS 2-IG ÍRATHATJÁK BE AZ ÓVODÁBA, MELYRE KÉRJÜK HOZZÁK MAGUKKAL 

A GYERMEK 

  • TAJ KÁRTYÁJÁT 
  • SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATÁT 
  • LAKCÍM KÁRTYÁJÁT
  • TARTÓS BETEGSÉGRŐL, -MŰTÉTRŐL  orvosi igazolás.
  • GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS  HATÁROZATÁT
ÉV KÖZBEN CSAK AZOKAT A GYERMEKEKET TUDJUK FOGADNI, AKIKET A FENTI IDŐBEN NYÍLVÁNTARTÁSBA VETTÜNK.
 
KÖTELEZŐ AZOKNAK A GYERMEKEKNEK AZ ÓVODAI BEÍRATÁSA ÉS SZEPTEMBERTŐL AZ ÓVODÁBA JÁRÁSA, AKIK 2014. DECEMBER 31-IG BETÖLTIK AZ 5. ÉLETÉVÜKET.
 
Beíratás helye:  Zengő Erdő Óvoda Baktalórántháza, Zrínyi u. 3/b.   
 
Miklós Lászlóné 
óvodavezető      
Módosítás dátuma: 2014. április 03. csütörtök, 08:29

Bemutatkozás

E-mail Nyomtatás PDF

A baktalórántházi Zengő Erdő Óvoda rövid bemutatása 

 

 

Baktalórántházán 1949 óta  működik óvoda.
A Zengő Erdő Óvoda nevet a település jellegéből elhelyezkedéséből adódóan, városunk természeti kincséről a gyönyörű baktai erdőről  kapta 1999-ben. 
Az eddigi két telephelyen működő óvodánk, 2012. szeptember 1-től az óvodabővítésnek ill. felújításnak köszönhetően egy telephelyre költözött. A felújítás után óvodánk egy gyönyörű  a mai kornak, igényeknek megfelelő épületben kapott helyet a város központjában. Így egy telephelyen a Zrínyi út 3/b. alatt 8 csoportba történik a gyermekek nevelése. 
17 szakképzett óvodapedagógus 8 nevelőmunkát segítő dajka, óvodatitkár, karbantartó dolgozik intézményükben. 
A 2012. nyarán megújult, megszépült óvodánk ma már rendelkezik azokkal az infrastrukturális feltételekkel, amelyek segítik a hatékony gyermeknevelést. 
Óvodánk  külső és belső környezete vidámságot, nyugalmat áraszt gyermek és felnőtt számára egyaránt. 
Csoportszobáink barátságos hangulata, igényes berendezése tükrözi az itt folyó munka minőségét. 
Az újonnan  megépült 80 m2-es tornaterem helyet biztosít a közel 200 gyermek mozgásigényének kielégítésére. A fedett terasz, mely körbe öleli az udvar felőli   egész  épületet, a különböző szabadban történő tevékenységek végzéséhez ad lehetőséget. 
A játszóudvar arculata is megváltozott, területének növelésével , új udvari fajátékok telepítésével, bővültek  a játéklehetőségek. Előudvarunk gyönyörű parkja, virágos és térköves résszel lett kialakítva. 
Gazdag innovációs munka jellemzi intézményünket. Ingyenesek az óvodapedagógusok által végzett (néptánc, modern tánc, furulyaoktatás, cigánytánc, kézműves, zeneovi, fejlesztőfoglalkozások) a külsős szakemberek végzett (  logopédia, gyógytestnevelési foglalkozások). 
Az 1999-ben elkészített, és elfogadott, majd a 2010-ben felülvizsgált Helyi Óvodai Pedagógiai Program biztosítja a gyermekek személyiség fejlesztésében, ellátásában a hátrányok kompenzálását, de lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra is. 
Helyi nevelési program megvalósításával célunk a MIP végrehajtásának a minőségileg garantált óvodai nevelés, ellátás megvalósítása. 
 
Módosítás dátuma: 2013. augusztus 30. péntek, 10:43

Zengő Erdő Óvoda ~ Baktalórántháza